W ramach świadczonych usług audytu rachunkowości opracowujemy bądź współtworzymy:

  • politykę rachunkowości jednostki,
  • plan kont,
  • dokumentację systemu finansowo-księgowego,
  • plany finansowe i prognozy wieloletnie,
  • wnioski kredytowe,
  • analizę finansową działalności jednostki,
  • księgowe ujęcie złożonych operacji gospodarczych, w tym łączenia spółek.

W oparciu o wieloletnią praktykę zawodową badamy i weryfikujemy stosowane przez jednostki systemy finansowo – księgowe w celu zwiększenia jasności i czytelności informacji dostarczanych przez ten system.