Na życzenie Klienta możemy świadczyć również usługi doradztwa ekonomicznego i finansowego, które swoim zakresem obejmują:

  • ­analizę sytuacji finansowej Klienta, w tym prognozowanie wyniku finansowego za dany rok dla celów budżetowych, inwestycyjnych i podatkowych,
  • ­doradztwo w wyborze form finansowania działalności,
  • ­przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, w tym wniosków kredytowych i leasingowych,
  • ­doradztwo ekonomiczno – finansowe stosownie do potrzeb Klienta, pomoc w prowadzeniu windykacji względem niesolidnych dłużników.