Współpraca z Klientem w zakresie usług outsourcingu kadr i płac świadczonych cyklicznie, co miesiąc obejmuje:

  • ­ sporządzanie list płac i zasiłków chorobowych,
  • ­prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, zwolnień i urlopów,
  • ­prowadzenie dokumentacji (teczek) pracowniczych,
  • ­sporządzanie i przekazywanie elektronicznie miesięcznych deklaracji oraz innych dokumentów dla ZUS.