Usługi outsourcingu księgowości mogą być świadczone przez nas w 3 podstawowych wariantach (kompleksowa obsługa księgowa, nadzór księgowy, wprowadzanie danych). Możliwa jest również mieszana forma świadczenia usług księgowych dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta.

W ramach usług księgowych sporządzamy różnego rodzaju raporty, których forma, zakres oraz terminarz przekazywania określa wiążąca nas umowa. Sposób prezentacji i stopień szczegółowości raportów jest dostosowywany do faktycznych potrzeb Klienta. Podstawowy zakres raportów obejmuje Rachunek zysków i strat, Bilans, Rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow).

Kompleksowa obsługa księgowa

Nadzór księgowy

Wprowadzanie danych

Wyprowadzanie zaległości