Nasza usługa kompleksowej obsługi księgowej obejmuje:

  • ­prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ze wszystkimi ewidencjami określonymi w obowiązujących przepisach,
  • ­sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • ­sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych z niezbędnymi załącznikami,
  • ­sporządzanie sprawozdań określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego i NBP,
  • ­sporządzanie innych sprawozdań i informacji wynikających z ewidencji księgowej, stosownie do potrzeb Klienta.