Usługi nadzoru księgowego polegają na sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem przez Klienta, we własnym zakresie, podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, korzystając z dostępu do sytemu wykorzystywanego do prowadzenia dokumentacji księgowej firmy.