Prowadzenie dla potrzeb Klienta wyłącznie ewidencji księgowych (wprowadzanie danych), na podstawie których Klient lub osoby przez niego upoważnione mają wgląd w uaktualnione dane i na ich podstawie mogą sporządzić deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne oraz inne informacje.