Specjalizujemy się również w pomocy doraźnej polegającej na wyprowadzaniu zaległości w prowadzeniu ewidencji księgowej i prostowaniu rozliczeń podatków, w tym także w sytuacjach krytycznych, np. przed lub po kontroli podatkowej.